UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, UGC nin neden kurulduğunu?  Neler yapacaklarını? Amaçlarının ne olduğu hakkında basın açıklamasında bulundu.

UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz ün Basın Açıklaması şöyle,

“ UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye deki yerel ve ulusal basını, Radyo, Tv, Dergi, Gazete ve İnternet Sitelerini tek çatı altında toplamak üzerine kurulmuştur. Yurt içinde ve Yurt dışında faaliyet gösterecek olan Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği Projeleri ile yabancı gazeteciler ile ortak çalışma imkânı bulacaktır.

Avrupa Birliği Projeleri ile çalışan Milli Eğitim Bakanlığının Erasmus Projelerine benzer mesleki projeler altında UGC- Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak, yurt dışında yabancı gazeteciler ile ortak çalışmalar yapacaktır. Bu çalışmalar sonucunda türk gazetecilerin mesleki alanlarda en son teknolojiyi görmeleri ve meslek bilgilerini artırmalarını sağlayacağız.

Ayrıca yurt içindeki 81 ilde bağımsız olarak faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetleri maalesef Türkiye de bitmekte olan basına karşı yeterli olamadıklarını düşünüyoruz.

Bu yüzden 81 ilde bağımsız olarak faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetleri ve dernekler ile Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak Türk basınının sorunlarının çözülmesi yönünde ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

UGC-ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİNİ YAKINDAN TANIYALIM

01 Kasım 2019 tarihinde Genel Merkezi olarak Kocaeli nde kuruldu. Birkaç sene içerisinde Genel Merkezimizi İstanbul a taşımayı planlıyoruz.

ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİNİ NEDEN KURDUK?

Gazete, İnternet Haber Siteleri, Radyo, Televizyon ile Dergilerde çalışan gazetecileri ve sahiplerini tek çatı altında toplamak üzere UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti kurulmuştur.

ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİNİN FAALİYET ALANLARI NELERDİR?

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstereceğiz. Avrupa Birliği Projeleri kapsamında yabancı gazeteciler ile ortak çalışmalar yapacağız. Proje gereği yurt dışına gideceğiz. Yurt dışındaki gazeteciler i Türkiye de proje çalışma kapsamında ağırlayacağız.

GENEL MERKEZE BAĞLI ŞUBELER OLACAK MI?

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti yurt içinde 81 il ve ilçelerle yurt dışında şube açma yetkisi bulunmaktadır.

ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

1-Gazetecilik mesleğini temsil etmek,

2-Meslek mensupları ve üyeleri arasında yakınlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

3-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu tür etkinliklere üyelerinin ve meslek mensuplarının katılımını sağlamak; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin tanıtılmasını, benimsenmesini, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak. Meslek mensupları ve diğer meslek gruplarıyla kamuoyunu aydınlatmak için yurt içi ve yurt dışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, kurslar, toplantılar, gösteriler, spor etkinlikleri, piyangolar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenlemek, sergiler, fuarlar, müze, kitaplık ve lokaller açmak, gazete, dergi, bülten, broşür, kitap yayınlamak, radyo ve televizyonlar için programlar hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak, bu yayınlara katılmak; Tüzük amaçlarına uygun web sitesi kurmak ve internet ortamında yayın yapmak,

4- Mesleği ilgilendiren sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak oluşumlar meydana getirmek, yurtiçinde ve yurtdışında toplantılara katılmak,

5-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak,

 6-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek, 

7-Amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtiçinde veya yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler, ,şubeler açmak, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak dernek ve üst kuruluşlara üye olmak, Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ve cemiyetler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir, 

 8-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki cemiyet -dernek veya kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

9-Gazetecilerin aileleri birlikte Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde 3-4-5 yıldızlı otellerde tatil yapmak üzere cemiyet olarak 12 ay zamanlı indirimli anlaşmalar sağlamak.

10- İşsiz kalan gazeteciler için iş bulmalarına yardımcı olmak,

11- Maddi açıdan zor durumda olan gazetecilerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak ve burs sağlamak,

12- Gazetecilere özel hastanelerde indirimli muayene imkânları sağlamak,

13- Gazete sahipleri ile çalışan gazeteciler arasında bilirkişilik ve arabuluculuk yapmak,

14- Gazete matbaası olmayan gazetelere uygun fiyata gazete basımını sağlamak,

15- Uluslararası projeler oluşturmak ve proje çalışmaları yapmak, proje kapsamında bütün dünya ülkelerinde düzenlenen toplantılara katılmak. Avrupa ve Asya da oluşturulan ve davet edilen projeler iştirak etmek. Derneğimizin düzenlediği proje ve toplantılara yurt dışından gazetecileri- işadamlarını-sivil toplum örgütlerini davet etmek,

16- Uluslararası çalışmalarda Türkiye yi, Türkiye nin Tarihi Eserlerini, Doğa Güzelliklerini, Türk Gelenek-Örf ve Adetlerini, Türk Mutfağına da tanıtmak ve Türkiye nin Turizm Elçisi olmak.

17-Yabancı Gazeteciler ile Türk Gazetecileri bir araya getirmek, fikir alışverişinde bulunmak, Yurt dışında gazetecilerin kullandıkları fotoğraf makinası,kamera vb.aletleri Türkiye de gazetecilere hızla erişimini sağlamak.

18- Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilerimizin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olmak ve aile çatısı altında sorunları çözmek, yardımlaşmak ve dayanışma sağlamaktır.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE DE BİTEN BASINI TEKRAR CANLANDIRMAK

Gazete, İnternet Haber Siteleri, Radyo, Televizyon ile Dergilerde çalışan gazetecileri ve sahiplerini tek çatı altında toplayarak büyük bir güç oluşturmaktır.

81 İlimizde gazeteciler cemiyeti bağımsız olarak çalışmakta ve faaliyet göstermektedirler. Yurt genelinde basın şartları ağırlaşmış. Maalesef Türkiye de basın bitme noktasına gelmiştir.

Buradan su sonuç çıkıyor,

Bağımsız olarak çalışan 81 ilde bulunan gazeteciler cemiyetleri ile derneklerin bulunması bugün gazetecilerin sorunlarını çözmeye yetmiyor.

Bizlerde Uluslararası Gazeteciler Cemiyetini bu yüzden kurduk.

Yine 81 ildeki gazeteciler cemiyetleri ile gazeteciler dernekleri faaliyetlerini sürdürmelerini ve bizlerle ortak çalışmalar yapmalarınız istiyoruz.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var

81 ildeki gazeteciler cemiyetleri ile dernekler, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti ile aynı çatı altında ortaklaşa çalışmalar yaparsalar. Arkamızda yerel ve ulusal basında görevli gazeteci arkadaşlarımız ile büyük bir basın gücü oluşturmayı hedefliyoruz. İşte bunu gerçekleştirdiğimizde basın ve gazetecilerin sorunlarını tek elden ilgililerle, yetkililer ile daha rahat çözmüş olacağız.

Daha çok ses getireceğiz. Daha güçlü olacağız.

Türkiye de faaliyet bulunan yerel ve ulusal basındaki tüm gazeteci arkadaşlarıma sesleniyorum. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak 81 ildeki gazeteciler cemiyetleri ile gazeteciler derneklerine rakip değiliz.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti adı altında bir araya gelerek koordineli çalışalım. Gazetelerin ve gazetecilerin sorunları bir kanaldan çözelim. Türkiye de biten basını tekrar canlandıralım.

BASIN, SİYASET ÜSTÜ OLURSA BAŞARILI OLUR

Basın, halkın sorunlarını, isteklerini tarafsız ve objektif halde yazarak yetkililere, siyasetçilere duyurması ve sorunların çözülmesi yönünde haberler yazması gereken kurumdur.

Basın, halkın gözü, sesi ve kulağı olduğu gibi halkı temsil ettiği için basının her zaman siyaset üstünde olan bir kurum olması gerekir.

Basın, siyaset üstü kurum olamaz ise, halkı ve milleti yeterli kadar temsil edemeyeceği gibi basın ağır darbe alır, güçlenemez ve başarılı da olamaz

 

UGC ŞUBELERİNDE YÖNETİM NASIL OLACAK?

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİNİN NASIL İŞLEYİŞİ OLACAK?

Yurt içi ve Yurt dışında oluşan şubelerdeki yönetimlerinde delege sistemi oluşturularak Genel Merkez yönetimine oy vereceklerdir.

Cemiyetimizin işleyişi siyasi partiler kanunun aynısıdır.

GENEL MERKEZ İN İŞLEYİŞİ

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         4-Yeterlilik Kurulu,

         5-Onur Kurulu,

         6-Halka İlişkiler Basın Kurulundan oluşuyor.

CEMİYETİMİZE ASIL ÜYE OLMA KOŞULLARI

Asıl üye olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:
a) Gerçek  ve tüzel kişi olmak
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Kısıtlı olmamak,
d) Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı suçlardan biri ile kesin hüküm giymemiş olmak, ( adli sicilden silinmiş olsa bile)
e) Mesleğin onuruna aykırı kötülüğün sahibi olmamak,
f) Gazetecilik niteliğindeki işte en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak.

Üye olmak isteyenler  www.ugc.org.tr web sitemizden üyelik başvuru formunu bilgisayarlarına indirerek doldurup çıktı aldıktan sonra forma ıslak imza atarak bizlere kurumsal anlaşma yaptığımız Aras Kargo veya MNG Kargo ile gönderebilecekler.

 UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyetinin yurt içi ve yurt dışındaki gazetecilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

UGC-Uluslar arası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı

Ahmet ÖZ”

 http://www.ugc.org.tr/haber-7001-ugculuslararasi-gazeteciler-cemiyeti-olarak-%E2%80%9Cturkiye-deki-yerel-ve-ulusal-basini-tek-cati-altinda-toplamayi-dunyadaki-tum-gazeteciler-ile-birlikte-ortak-calismalar-yaparak-turk-basinini-guclendirmeyi-hedefliyoruz%E2%80%9D.html

 

 

 

 

 

 

 
Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Türkiye'nin en kapsamlı E-ticaret sistemine sahip olun

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı
Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim Webkobi Hazır Web Sitesi ürünlerine Karamürsel Aktif Haber aracılığıyla ulaşan herkes indirim kazanıyor

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı