Gazetemiz olarak 05.05.2019 tarihinde TUİK, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığına resmi yazı yazarak 4 soru sorduk. TUİK, 4 sorumuzun sadece 3 üne cevap verebildi.

Gazetemiz olarak TUİK e 05.05.2019 tarihinde yazdığımız yazıda şu sorulara cevap vermelerini istedik.

Halkımız ve okuyucularımız, TUİK in açıkladığı aylık enflasyon oranları ile ceplerinden çıkan para ile uyuşmadığını, TUİK in açıkladığınız enflasyon oranları ile 6 ayda bir aldığı maaş zamlarla enflasyona yenik düştüğünü ve her yıl neden daha fakirleştiklerini?

  TÜİK in aylık enflasyon oranlarını hesaplar iken hangi temel gıda ürünleri ile hangi meyve ve sebzeleri dikkate aldıkları?

TUİK, aylık enflasyon oranlarını kamuoyuna açıklamadan önce Maliye Bakanı ile bir araya geliyor mu?

TUİK in aylık enflasyon oranlarını nasıl hesapladığını?

TUİK, Gazetemize ilk sorunun cevabını veremedi. Diğer üçünün cevabını verdi.

Halkımız ve okuyucularımız, TUİK in açıkladığı aylık enflasyon oranları ile ceplerinden çıkan para ile uyuşmadığını, TUİK in açıkladığınız enflasyon oranları ile 6 ayda bir aldığı maaş zamlarla enflasyona yenik düştüğünü ve her yıl neden daha fakirleştiklerini? Sorusuna TUİK, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığı maalesef gazetemize bu sorunun cevabını veremedi.

TUİK in gazetemize verdiği cevaplar şöyle

Aktif Haber Tarafından gündeme getirilen sorulara ilişkin değerlendirmeler:

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) temel amacı, hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektir. TÜFE, belirli bir referans döneminde hanehalkları tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin, hanehalkı tüketim harcamalarındaki göreli önemini yansıtan ağırlıkların yer aldığı madde sepetindeki fiyat değişimini yansıtmaktadır. Kısaca, TÜFE ile, madde sepeti, ağırlıklar ve fiyatlar kullanılarak genel fiyat düzeyindeki değişimler ölçülmektedir.

Tüketici fiyat endeksi, sadece orta gelirli, sadece asgari ücretli veya sadece yüksek gelirli gibi,belirli bir gelir grubunu dikkate alarak değil, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği ve dünya genelinde kullanılan uluslararası tanım, kavram ve yöntemlerle hesaplanmaktadır. Ne enflasyon sepeti ne de açıklanan değişim oranları tek bir bireyi yansıtmamakta, ülke ortalamasını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle diğer ülke enflasyon rakamlarında olduğu gibi Türkiye rakamları da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülkenin tamamına yönelik bir göstergedir.

Tüketici fiyat endeksi piyasadan satın alınan mal ve hizmetlerin fiyat değişimini yansıtmakta, belirli bir hizmet düzeyi veya yaşam standardına ulaşmak için tüketicilerin harcaması gereken miktarlardaki zaman içindeki değişimleri ölçmemektedir.

Soru: TÜİK aylık enflasyon oranlarını hesaplar iken hangi temel gıda ürünleri ile hangi meyve ve sebzeleri dikkate almaktadır?

2019 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında yer alan Ana Gruplar itibariyle madde sepeti listesi ekte verilmiştir. Bu madde listesi düzenli olarak fiyatı takip edilen gıda ürünleri, sebze ve meyveler dışında diğer ana harcama grubu kapsamında fiyatı derlenen maddeleri de kapsamaktadır.TÜFE kapsamında, ay içinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşmasını gözlemleyebilmek amacıyla, yaş sebze ve meyve ürünleri ve aşağıda sıralanan gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu içinde yer alan ürünler haftada 1 kez olmak üzere, ayda 4 defa derlenmektedir.

 

 •          Dana Eti
 •          Kuzu Eti
 •          Tavuk Eti
 •          Süt
 •          Yoğurt
 •          Beyaz Peynir
 •          Yumurta
 •          Margarin
 •          Ayçiçek Yağı
 •          Zeytin
 •          Toz Şeker
 •          Çay

 

Bunların dışında kalan diğer gıda ürünleri için ayda iki kez fiyat derlenmektedir.

Soru: TUİK, aylık enflasyon oranlarını kamuoyuna açıklamadan önce Maliye Bakanı ile bir araya geliyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan istatistikler güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve dağıtılır. İstatistiklerin tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan istatistikler, erişilebilirlik ve açıklık ilkesi dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Üretilen tüm istatistiklere kullanıcıların eşanlı erişiminin sağlanması yasa ile de güvence altına alınmıştır. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 12. maddesinde; istatistik sonuçlara erişim düzenlenmiş, tüm kullanıcıların kolay ve eşit şartlarda erişimi öngörülmüştür. Ayrıca TÜİK tarafından derlenen bilgilerin kullanıma açılmadan önce herhangi bir şahsa veya makama verilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, üretilen istatistikler yayımlanmadan önce hiçbir amaçla (denetleme ya da kıyaslama dahil) herhangi bir kurum ya da kuruluş ile paylaşılması mümkün değildir. İstatistiklerin içsel tutarlılığı ve sürecin öngördüğü tüm veri analizleri TÜİK tarafından yapılmakta, tüm analiz süreçleri ve kontroller tamamlandıktan sonra sonuçlar yayımlanmaktadır.

Soru: TUİK in aylık enflasyon oranlarını nasıl hesaplamaktadır?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan enflasyon oranı, uluslararası kavram ve yöntemler kullanılarak, şeffaf bir biçimde yapılmaktadır. Enflasyon için temel gösterge olan tüketici fiyatları endeksi; Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler  (BM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) önerileri doğrultusunda, zincirleme fiyat endeksi yöntemine göre hesaplanmaktadır. Ülkemiz TÜFE hesaplamalarında kullanılan söz konusu kavram ve yöntemler, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine  açık olduğu gibi, en ayrıntılı düzeyde de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği ve IMF tarafından her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda tüketici  fiyat endeksinin uluslararası normlara uygunluğu kabul edilmiştir.

2003 temel yıllı TÜFE'nin temel amacı; tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranını hesaplamaktır. Endeks hesaplamasında ve ağırlıkların tespitinde Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) kullanılmaktadır. Endekste 418 madde kapsama alınmıştır.TÜFE’deki ağırlıkların temel veri kaynağını, hanehalkı bütçe anketi oluşturmaktadır.

Endeksin fiyat kapsamı, satın alış fiyatları olarak tespit edilmektedir. Fiyatlar, vergiler dahil peşin ödemeler olarak belirlenerek, taksitli satışlar üzerinden fiyatlandırmalar veya anlaşmalı fiyatlar dikkate alınmamaktadır. Her ay 81 il merkezinin tamamını da içeren toplam 225 ilçeden28 711 işyerinden yaklaşık 545 000 fiyat derlenmekte ve endeks hesaplamalarında kullanılmaktadır.

 

Madde sepetlerinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Zincirleme endeks yapısı gereğince her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni maddeler endekse dahil edilmekte ya da önemini kaybeden maddeler endeksten çıkarılmakta ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve zincirlenmiş Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır.

 

  I      : Endeks

Pit   : Cari ay fiyatı

Pi0: Temel dönem fiyatı

  wi     : Ağırlık

 
Fiyatlar, geometrik ortalama ile hesaplanmaktadır.


 TÜFE hesaplamalarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı metaveridokümanına http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=653linki aracılığı ile ulaşılabilir. Ayrıca, yıl boyunca geçerli olan madde sepeti, ağırlık ve ortalama fiyatlar TÜİK resmi web sitesinde yayımlanmaktadır.
 
Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Fiber Ticaret ile E-TİCARETE giriş yapın

Türkiye'nin en kapsamlı E-ticaret sistemine sahip olun

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı
Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim'den Kampanya

Kocaeli Bilişim Webkobi Hazır Web Sitesi ürünlerine Karamürsel Aktif Haber aracılığıyla ulaşan herkes indirim kazanıyor

FIRSAT DETAYI
%10 İndirim Fırsatı